Algemene voorwaarden

webshop ontwerpstudio element

Inleiding

Onderdeel:

1 Betalingen en akkoord

1.1 De overeenkomst wordt gesloten wanneer u een bestelling plaatst op de site.

1.2 Ontwerpstudio Element behoudt zich het recht om uw bestelling niet te accepteren als:

a. De door uw ingevoerde informatie en gegevens niet correct of volledig is

b. U niet heeft voldaan aan een betalingsverplichting

c. Ontwerpsudio Element twijfelt aan de echtheid van de gegevens

d. Het door u opgegeven afleveradres in een land bevindt waar Ontwerpstudio Element niet levert

1.3 Ontwerpstudio Element zal u zo snel mogelijk berichten als het om wat voor reden uw bestelling niet

in behandeling neemt.

2 Prijs

2.1 De op de website aangegeven prijs op het moment van betaling is de totale prijs van het product, inclusief belasting die van toepassing is binnen de Europese Unie. 

Verzendkosten afwijken indien u een grote order plaatst. U zult hierover vooraf geïnformeerd worden.

2.2 Om uw bestelling te betalen kunt u kiezen uit de betaalopties die Ontwerpstudio Element aanbiedt op de website.

2.3 Ontwerpstudio Element kan niet aan een aanbieding worden gehouden als u op redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een deel daarvan, een duidelijke fout of schrijffout bevat, zoals een ongebruikelijke lage prijs. Wij verzoeken u om contact op te nemen met Ontwerpstudio Element als u twijfelt aan de juistheid van de aanbieding.

3 Bezorging

3.1 Ontwerpstudio Element zal haar uiterste best doen om uw bestelling zo snel mogelijk na betaling in behandeling te nemen.

3.2 Het aantal werkdagen met betrekking tot het leveren van een bestelling is gebaseerd op een schatting. Wij kunnen deze levertijden niet te allen tijden garanderen. Wijzigingen in het leveren van de gekochte producten kan afwijken van de gebruikelijke 1-14 werkdagen door externe factoren, zoals feestdagen, keuze van transport en betalingswijze.

3.3 Uw bestelling wordt bezorgd op het bezorgadres dat u zelf heeft genoteerd tijdens het bestellen van uw product(en) op de webshop.

3.4 U bent officieel eigenaar van het product wanneer Ontwerpstudio Element de betaling van het product heeft ontvangen.

3.5 Ontwerpstudio Element zal zorg dragen dat de door u bestelde producten compleet en in goede conditie bij u aan zullen komen. In het geval dat de bestelling niet compleet is en/of beschadigd is geraakt onderweg, wordt u aangeraden binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Ontwerpstudio Element.

4 Verloren en zoekgeraakte artikelen

4.1 Ontwerpstudio Element is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, vermissingen of verlies van artikelen nadat wij deze hebben verzonden. Na de in ontvangstneming draagt de koper de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar bestelling.

5 Kleuren

5.1 Ontwerpstudio Element doet er alles aan om de kleuren van onze producten zo accuraat mogelijk te presenteren op onze website. Desondanks kunnen de kleuren variëren naar aanleiding van het type beeldscherm dat u gebruikt. Om deze reden kan Ontwerpstudio Element u geen 100% kleurgarantie geven.

6 Kwaliteit en gebruikswijze

6.1 Per product gelden de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen die u kunt vinden bij ‘Overige Informatie’ op de webshop. Deze is te vinden onder de foto van het product.

6.2 De levensduur van de producten die Ontwerpstudio Element levert hangt af van het materiaal van het product en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de levensduur maximaal is voor de door u gekochte producten wordt gevraagd de beschrijving op de website in acht te nemen.

6.3 Ontwerpstudio Element zal er alles aan doen om haar producten zo getrouw mogelijk aan te bieden op de website. De producten zijn met de hand gemaakt en kunnen dus enigszins afwijken van de foto. Als u van mening bent dat het door u gekochte product niet overeenkomt met het product dat wordt aangeboden op de webshop, dient u binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Ontwerpstudio Element.

7 Beschikbaarheid

7.1 Gedurende de verwerking van uw bestelling kan het voorkomen dat een artikel niet meer op voorraad is. Door middel van een mail die wij u toesturen, brengen wij u op de hoogte van het feit dat uw bestelling geannuleerd of vertraagd kan worden.

8 Privacy

8.1 Ontwerpstudio Element deelt persoonlijke gegevens van haar klanten nooit met externe individuen of organisaties. Deze gegevens beschouwen wij als privé en vertrouwelijk.

9 Verandering omtrent de gebruiksvoorwaarden

9.1 We kunnen van tijd tot tijd de gebruiksvoorwaarden wijzigen voor uw gebruik van onze website. Uw gebruik van onze website na een dergelijke wijziging vormt uw overeenkomst om zich gebonden te houden aan de voorwaarden zoals gewijzigd. Wij kunnen de onderdelen van de website van tijd tot tijd veranderen, verplaatsen, verwijderen en/of nieuw materiaal toevoegen. Voorwaarden zijn alleen van kracht als de gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van Ontwerpstudio Element. We verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt wanneer u producten op de website koopt.

10 Ruilen of retourneringen

10.1 Er zit geen garantie op de producten. U heeft 14 dagen bedenktijd met uitzondering van gepersonaliseerde producten. Als u een artikel wilt ruilen of retourneren dan dient eerst u contact op te nemen via info@ontwerpstudioelement.nl met als onderwerp: Retour/Ruilen. Retourneringen dienen door Ontwerpstudio Element te worden beantwoord binnen een tijdsperiode van 15 werkdagen, na verzending. Klanten zijn verantwoordelijk voor de retourkosten. Na de in ontvangstneming van uw retournering hanteren wij een verwerkingsperiode van 1-15 werkdagen voor de terugbetaling.

10.2 Als een product naar Ontwerpstudio Element wordt gestuurd en Ontwerpstudio Element niet kan overgaan tot een terugbetaling zal het product in het bezit blijven van Ontwerpstudio Element. Indien u wenst het geretourneerde product te behouden worden de verzendkosten voor u in rekening gebracht. Anders zal het product in ons bezit blijven gedurende 15 dagen. Na deze periode stellen wij het product niet meer ter beschikking voor herroeping.

11 Klachtenprocedure

11.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

11.2 Ontwerpstudio Element zal haar uiterste best doen om het gehele bestel- en leveringsproces probleemloos te laten verlopen. Mocht het zijn dat u alsnog klachten ondervindt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail. U kunt mailen naar Info@ontwerpstudioelement.nl.

12 Overige bepalingen

12.1 Producten mogen niet doorverkocht worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

12.2 Beeldmateriaal van deze producten mogen niet gebruikt worden voor eigen belang zoals: Zelfpromotie, portfolio voorbeelden of werving van opdrachten. Wel mogen ze gebruikt worden met een duidelijke verwijzing naar Ontwerpstudio Element. Indien aangegeven wordt dat het beeldmateriaal niet aan de bovenstaande eisen voldoet, dient u het beeldmateriaal binnen 24 uur aangepast of verwijderd te hebben, afhankelijk van de eisen. Indien u dit niet doet heeft Ontwerpstudio Element het recht op een vergoeding van ten minste €200 Excl. BTW..